ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων “Επιχειρηματική Ηθική” και “Αξιολόγηση Επενδύσεων” θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6/2022
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, 12-3, Αίθουσα Συνεδριάσεων

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, 3-6 Αίθουσα Συνεδριάσεων