ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ STARTAB

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τρίπολη, 30/10/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών (Διευθυντής Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (Διευθυντής Καθηγητής Κώστας Βασιλάκης) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υλοποιώντας το στρατηγικό τους σχέδιο που αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του διαμοιρασμού της γνώσης, συνδιοργάνωσαν με τη Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, την Παρασκευή 20/10/2023,το διαδικτυακό Σεμινάριο – Workshop με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: το Πρόγραμμα STARTAB (START A Business – Αρχίστε τη δική σας επιχείρηση». Το Σεμινάριο-Workshop  παρακολούθησαν (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακoί φοιτητές-τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων και δημοσίων Οργανισμών) που επιθυμούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Εισηγήτριες του Σεμιναρίου ήταν τα στελέχη της Μονάδας Corallia κα Βασιλοπούλου Χριστίνα και κα. Χασανδρινού Μαριτίνα. Το Corallia συστάθηκε το 2005 έχοντας ως όραμα μια Ελλάδα στην οποία «οι επιστήμες, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και ο πολιτισμός θα ανθίσουν» και ειδικότερους στόχους τη διάδοση της κουλτούρας της «Χαράς της Δημιουργίας» και την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων «Innovation Made in Greece».

Είναι γνωστό ότι η απόκτηση επιχειρηματικής και καινοτομικής παιδείας και ικανοτήτων από όλους τους φοιτητές-τριες ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου σπουδών αποτελεί σημαντική συμβολή στην μελλοντική απασχόλησή τους και στην ενδυνάμωση της οικονομίας γενικότερα.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας STARTAB το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών, έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν από στελέχη επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο που αποτελεί τον οδηγό για την επιχειρηματική τους δράση. Το Πρόγραμμα STARTAB υλοποιείται μέσω των παρακάτω τριών Φάσεων:

A’ Φάση του Προγράμματος: Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις τάσεις της αγοράς και να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα μέσω ενός εξειδικευμένου ολοήμερου Σεμιναρίου και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν ένα 4ήμερο διαδραστικό Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας, όπου μέσα από εργαστήρια εξερευνούν την πρακτική πλευρά της έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα παραμένουν μόνιμα ανοικτές και οι φοιτητές-τριες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://startab.gr) .

Β’ Φάση του Προγράμματος: Μετά το 4ήμερο Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας, όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν, λαμβάνουν συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) έως και 12 μήνες προκειμένου να αναπτύξουν, σχεδιάσουν και δοκιμάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και στη συνέχεια να ωριμάσουν το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο.

Γ’ Φάση του Προγράμματος: Όσοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους μπορούν να παρουσιάσουν το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο στην Ομάδα Εκκίνησης Επιχειρήσεων, μία ομάδα επιχειρηματικών συμβούλων που αξιολογεί τη βιωσιμότητα του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου. Τέλος, οι συμμετέχοντες που φτάνουν σε αυτό το στάδιο και ιδρύουν την επιχείρηση, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) για ακόμη 12 μήνες για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Όσοι συμμετέχοντες δε συνεχίζουν με την ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής ιδέας, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν workshops με στόχο την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους καριέρας και την ένταξή τους στο χώρο εργασίας.

Προσκαλούμε φοιτητές-τριες αλλά και νέους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα και να συμμετέχετε τόσο στον κύκλο επιμόρφωσης (Α΄ Φάση του Προγράμματος) όσο και στις επόμενες δύο Φάσεις του Προγράμματος (Β’ και Γ’ Φάση), αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο τις καινοτομικές και επιχειρηματικές τους ικανότητες που είναι απαραίτητες για την εργασία σας στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη-κερδοσκοπικό τομέα.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης και Καθηγητής Κώστας Βασιλάκης