ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΤ

Η διδασκαλία των επιπρόσθετων μαθημάτων που εμφανίζονται στην 3η έκδοση του προγράμματος μαθημάτων του τμήματος ΔΕΤ θα ξεκινήσει την 26η Μαρτίου 2024.