Διοίκηση του τμήματος

Πρόεδρος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Κριεμάδης Αθανάσιος

Μέλος: Καθηγητής Λιαργκόβας Παναγιώτης

Μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστασίου Αθανάσιος

Μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτσομπίνας Θεόδωρος

Μέλος: Επίκουρος Αποστολόπουλος Νικόλαος

Μέλος: Επίκουρος Καθηγητής Κακούρης Αλέξανδρος

Μέλος: Επίκουρος Καθηγητής Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος