Δωρεάν πιστοποιήσεις από τη Microsoft

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τη Microsoft, σας παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε δωρεάν γνώσεις και πιστοποιήσεις για ένα πλήθος προϊόντων και τεχνολογιών της Microsoft. Τα εφόδια αυτά, τόσο οι γνώσεις όσο και οι πιστοποιήσεις, είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τη σταδιοδρομία σας στον εργασιακό στίβο. Οι πιστοποιήσεις αφορούν γνώσεις και δεξιότητες τόσο τον τομέα της πληροφορικής (υπολογιστική νέφους, ασφάλεια, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, πλατφόρμα Azure), όσο και ευρύτερους τομείς, όπως διοίκηση και χρηματοοικονομικά (προγραμματισμός εταιρικών πόρων (ERP), διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HRM), διαχείριση κύκλου προμηθειών και πωλήσεων, επιχειρηματική ευφυία, εξυπηρέτηση πελατών). Ο πλήρης κατάλογος των πιστοποιήσεων που είναι διαθέσιμες, υπάρχει στη συνέχεια του παρόντος. Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και λήψης πιστοποιήσεων μπορείτε να ξεκινήσετε από τη σελίδα https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/student-training-and-certification και κατόπιν να ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο https://cs-msc.uop.gr/sites/cs-msc.uop.gr/files/docs/msle/msle-instructions-for-students.pdf. Έως το τέλος Ιουνίου, οι πιστοποιήσεις παρέχονται δωρεάν. Η συμμετοχή στη δωρεάν πιστοποίηση επιτυγχάνεται με την απόκτηση ενός κουπονιού, όπως περιγράφεται στις οδηγίες, και το κουπόνι αυτό ισχύει για τρεις μήνες από την απόκτησή του – έτσι είναι δυνατό να το αποκτήσετε π.χ. στις 28 Ιουνίου και να το χρησιμοποιήσετε έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αξιοποιώντας τον χρόνο που μεσολαβεί για μελέτη και εξάσκηση. Μετά το τέλος Ιουνίου είναι πιθανόν να επιβάλλονται χρεώσεις για τη λήψη της πιστοποίησης, ωστόσο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα παρέχεται σημαντική έκπτωση (50%).

Κώστας Βασιλάκης Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαθέσιμες πιστοποιήσεις:_

· Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/az-900/]

· Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution
(AI-102)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/azure-ai-engineer/]

· Azure Administrator Associate (AZ-104)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/azure-administrator/]

· Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/azure-ai-fundamentals/]

· Developing solutions for Microsoft Azure (AZ-204)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/azure-developer/]

· Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/azure-security-engineer/]

· Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure
(DP-100)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/azure-data-scientist/]

· Microsoft Azure Data Engineer (DP-203)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/azure-data-engineer/]

· Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/azure-data-fundamentals/]

· Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant (MB-210)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/d365-functional-consultant-sales/]

· Microsoft Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant
(MB-230)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/d365-functional-consultant-customer-service/]

· Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant
(MB-800)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/d365-business-central-functional-consultant-associate/]

· Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM) (MB-910)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/d365-fundamentals-customer-engagement-apps-crm/]

· Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP) (MB-920)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/d365-fundamentals-finance-and-operations-apps-erp/]

· Microsoft 365 Fundamentals (MS-900)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/microsoft-365-fundamentals/]

· Microsoft Power Platform App Maker (PL-100)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/power-platform-app-maker/]

· Microsoft Power Platform Functional Consultant (PL-200)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/power-platform-functional-consultant-associate/]

· Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/power-bi-data-analyst-associate/]

· Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/power-platform-fundamentals/]

· Microsoft Identity and Access Administrator (SC-300)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/identity-and-access-administrator/]

· Microsoft Information Protection Administrator (SC-400)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/information-protection-administrator/]

· Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals
(SC-900)
[https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/security-compliance-and-identity-fundamentals/]

Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης