ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΤ

Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-23 στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2022.