ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις οδηγίες σύνδεσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί.