Ενημέρωση για δομή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών – WeCare

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διαθέτει Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η δομή αυτή έχει ως στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών τους και έχει έδρα την Τρίπολη, όμως απευθύνεται στο σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω του θεσμού της τηλε-συμβουλευτικής.   Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της δομής: WeCare – Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (uop.gr)