Ενημέρωση για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ΕΝΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία δήλωσης πρόθεσης εξέτασης εξέπνευσε την Παρασκευή  27.08.2021.

Στις περιπτώσεις φοιτητών/τριών  που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν  εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης εξέτασης ή υπέβαλαν ελλιπή δήλωση ή αντιμετώπισαν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τη δήλωσή τους , μπορούν με απόφαση Προέδρου ή και Συνέλευσης Τμήματος να εξεταστούν στα μαθήματα (σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξέτασης ) υποβάλλοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη σχετική έντυπη δήλωση ( επισυνάπτεται), σύμφωνα με τις οδηγίες του εξεταστή του κάθε μαθήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τα ανωτέρω, είναι το μάθημα να έχει δηλωθεί στο γραμματειακό σύστημα του Τμήματος φοίτησης.