Ενημέρωση για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης σε έντυπη μορφή

Αξιότιμες Κυρίες/Αξιότιμοι Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πρόθεσης εξέτασης εξέπνευσε εχθές Κυριακή  31 Ιανουαρίου 2021.

Στις περιπτώσεις φοιτητών/φοιτητριών που για οποιοδήποτε λόγο ΔΕΝ υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης εξέτασης ή υπέβαλαν ελλιπή δήλωση ή αντιμετώπισαν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τη δήλωσή τους, μπορούν με απόφαση Προέδρου ή και Συνέλευσης να εξεταστούν στα μαθήματα (σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξέτασης) υποβάλλοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη σχετική έντυπη δήλωση (επισυνάπτεται), σύμφωνα με τις οδηγίες του εξεταστή του κάθε μαθήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τα ανωτέρω, είναι το μάθημα να έχει δηλωθεί στο γραμματειακό σύστημα του Τμήματος φοίτησης.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Σπουδών
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου