ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική», με διδάσκοντα τον κ. Δερμάτη την Πέμπτη 27/10/2022 θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω teams, όπου ο σύνδεσμος θα ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος