ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ενημερώνεστε ότι η Συνέλευση του Τμήματος σας έχει ορίσει σύμβουλο καθηγητή, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για όποιο ακαδημαϊκό θέμα σας απασχολεί και ο οποίος θα επικοινωνήσει μαζί σας με e-mail.

Η Γραμματεία