ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

4 ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έναρξη: 16 Δεκεμβρίου 2021

Διάρκεια: 20 εβδομάδες

  1. Διαχείριση Κρίσεων και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς – Επιχειρήσεις
  • Ο Ρόλος του Αποτελεσματικού Διευθυντή στην Αυτονομία του

Οργανισμού

  • Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμού
  • Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

Πληροφορίες : det-kedivim.uop.gr