ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.

Εκτάκτως δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 1η Απριλίου 2024 τα μαθήματα «Διαδραστικός Σχεδιασμός» και «Επιχειρηματική Ευφυΐα», λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές.