ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων από Τρίτη 16/03/2021 έως και την Πέμπτη 25/03/2021: https://e-secretary.uop.gr/unistudent/login.asp

Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.