Πρόσκληση υπ.αρ.9773/14.05.2024 στο πλαίσιο του έργου «Ερευνητικές δράσεις για θέματα ισότητας φύλου και καταπολέμησης των διακρίσεων» (ΚΑ 80769), για δέκα (10) δράσεις/παραδοτέα από ομάδες ενός/μίας ή έως δύο προπτυχιακών φοιτητών/τριών