ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με θέμα:”Βιογραφικό σημείωμα & Συνέντευξη επιλογής” Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με θέμα:”Βιογραφικό σημείωμα & Συνέντευξη επιλογής” Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, ώρες 4-6μμ
Αμφιθέατρο Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας