ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας STARTAB και το 4ημερο ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας,

θα πρέπει να συμπληρωθεί η ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=1uD6B4ZJbU2ojDm27lk2TfIjj2_J2pVDqrepIebE5ExUNVhEMTBBOFlRNzZITUgyVExRSUY0RThXNyQlQCN0PWcu

 και στην ερώτηση 9,

να συμπληρωθεί ότι  μάθατε για το Πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

  • Επόμενο 4ήμερο σεμινάριο 27-30/3/2023 online (zoom meeting)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Κ & Ε                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ & Ε

Θάνος Κριεμάδης                                                      Κώστας Βασιλάκης