ΜΙCROSOFT AI 2024 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

(Αφορά φοιτητές/τριες 4ου έτους)

Το Eργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την εταιρία MICROSOFT HELLAS την ΠΕΜΠΤΗ 28-03-2024 και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-03-2024, ώρα 18:00 – 22:00, διοργανώνουν Σεμινάριο, χωρίς κόστος συμμετοχής, με τίτλο:

Microsoft Azure A.I. Fundamentals

Training and Certification

Για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι απαραίτητη η εγγραφή στη διεύθυνση 

https://events.teams.microsoft.com/event/2167ad59-1469-44c8-b481-31df28e564d1@8d125fb5-5b5b-4c61-8d1a-1c5a1b626838

H εκπαίδευση καλύπτει όλο το εύρος των θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων  που απαιτούνται στο γνωστικό αντικείμενο του Azure και τις βασικές αρχές λειτουργίας του Cloud Computing. Επίσης, εστιάζει στην κατανόηση των βασικών διαθέσιμων υπηρεσιών του Microsoft Azure, στην ασφάλεια, ιδιωτικότητα, συμμόρφωση και εμπιστοσύνη καθώς και στην κατανόηση των υπηρεσιών τιμολόγησης και υποστήριξης. Επιπροσθέτως οι συμμετέχοντες του προγράμματος, θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασίας πιστοποίησης για το Microsoft Azure Fundamentals.

Μετά την επιμόρφωση οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα και θα λάβουν πληροφορίες για να δώσουν την εξέταση για την πιστοποίηση.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης