Αιτήσεις Σίτισης Ακ. Έτους 2019-2020

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α  , για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 για όλα τα έτη εκτός των νεοεισερχομένων φοιτητών (η οποία ξεκινά κατά την εγγραφή τους,αφού πάρουν τον κωδικό που τους δίνεται τότε από το τμήμα τους), θα ξεκινήσει την Τρίτη 02 Ιουλίου 2019 και θα υποβάλλονται καθ΄ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής: https://merimna.uop.gr/sitisi/login.php και θα αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις που έχει γίνει η οριστική τους υποβολή.

Προσοχή τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ανεβαίνουν αποκλειστικά και μόνο σε ένα (1) αρχείο σε μορφή  zip.