ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-20

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα https://eregister.it.minedu.gov.gr . Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, από την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρες: 10:00-13:00 τα εξής:

  1. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας
  2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής.

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Εναλλακτικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της Γραμματείας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Θέση Σέχι –Πρώην 4ο Πεδίο Βολής, ΤΚ. 22100, Τρίπολη). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει:

  • Η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής

Η χορήγηση των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και των βεβαιώσεων σπουδών θα γίνει μετά την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής.