ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ERASMUS

To τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ (ΚΑ226). Ο αναπληρωτής καθηγητής κος Αναστασίου Αθανάσιος έχει αναλάβει Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-covid era».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 12 πανεπιστήμια και φορείς από 5 χώρες. Συντονίστρια χώρα είναι η Ιταλία με το UNIVERSITA CA’ FOSCARI VENEZIA. Στη σύμπραξη συμμετέχουν από την Ιταλία τα Universita Politecnica Delle Marche, Universita Degli Studi di Salerno και Conform-Consulenza Formazione e Management Societa Consortile a Perspinsabilita Limitata,  από την Ισπανία τα  Universitata Rovira I Virgili και Formacion y Educacion Integral, από την Σλοβενία τα Univerza na Primorskem Universita del Litorale και Univerza V Ljubljani, από την Πολωνία το Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu και από την Ελλάδα, εκτός από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τo Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας  COVID 19 έχουν ως αποτέλεσμα να μεταφέρουν τα Πανεπιστήμια τις διδακτικές τους δραστηριότητες στο διαδίκτυο, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο πείραμα ψηφιοποίησης στην ιστορία.

Το πρόγραμμα «Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-covid era» εστιάζει στην ανάπτυξη, προς όφελος των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών της ΕΕ, των τεχνολογικών δεξιοτήτων και μεθοδολογιών για τη διαχείριση των μαθησιακών διαδικασιών μέσω ψηφιακών εφαρμογών και στην ενθάρρυνση της ψηφιακής ολοκλήρωσης της μάθησης με υιοθέτηση έξυπνων λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης.

Ο σχεδιασμός αρθρωτών, διαδραστικών και διαμεσικών και πολυμεσικών χώρων  και η ενσωμάτωση της λειτουργικότητας και της δυναμικής της παιχνιδοκεντρικής μάθησης δίνουν τη δυνατότητα εξέλιξης του ρόλου του Hi-Teacher. Ο Hi-Teacher αναπτύσσει την ικανότητα να επιβλέπει διδακτικά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας και να εφαρμόζει μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στο διαδίκτυο και εξετάζουν τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και παιχνιδιών που εισάγουν στοιχεία ευελιξίας, απλότητας, προσβασιμότητας, διαδραστικότητας και εξατομίκευσης, τα οποία αντιπροσωπεύουν βασικούς δείκτες ποιότητας στην ανοιχτή μάθηση.

Το έργο θα παρέχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στα πανεπιστημιακά πλαίσια. Θα αποδώσει, επίσης, τις μεθοδολογικές, παιδαγωγικές, τεχνολογικές και διδακτικές γνώσεις  που θα αποκτηθούν μέσα από μία διαδικασία καινοτομίας και ενός μεθοδολογικού εγχειριδίου που καθοδηγεί την ολοκληρωμένη ψηφιακή διδασκαλία.