ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η αναπλήρωση του μαθήματος “Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι- Εργαστήριο” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/12/2019 και ώρα 18:00-21:00.