ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2019 ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Η Γραμματεία

Τμήματος ΔΕΤ

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου