ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ψυχογυιού Δήμητρα, Διοικητική Υπάλληλος – Προϊσταμένη Γραμματείας,

Ώρες Κοινού: Τρίτη και Παρασκευή 10:00-13:00.

Γραφείο: Κτίριο Β, 2οςόροφος,

Τηλ.: 2710230128-23, Εσωτ. Τηλ.: 1276, Φαξ: 2710-230139, Email: dpsihog@uop.gr,  det@uop.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ

Κρατημένος Μαρίνης