Ανακοίνωση – “Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκτάκτως το μάθημα “Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ”, ημερομηνίας 07/11/2019, θα διεξαχθεί στις 09:00-12:00 αντί της προγραμματισμένης ώρας 15:00-18:00.

                                                                                                          Ο Διδάσκων

                                                                                                            Δρ. Ρωσσίδης Γιάννης