ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΤ

Η αναπλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι – Εργαστήριο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα 18:-21:00.

Η Γραμματεία ΔΕΤ