ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μέλος του ΔΣ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών

Επισκέπτης Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εισηγητής, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

Κριτής για δημοσίευση άρθρων στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά Public Choice, Journal of Institutional Economics και σε άλλα

Έχει διατελέσει μέλος του Technical Program Committee of Qualitative and Quantitative Economics με έδρα την Σιγκαπούρη

Έχει διατελέσει διεθνής επιστημονικός συνεργάτης του Heritage Foundation της Ουάσινγκτον.

Έχει διατελέσει τακτικός επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιμορφώσεως (ΚΠΕΕ)

Έχει διατελέσει μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Κέντρου Νέας Πολιτικής (ΚΕΝΕΠ)

Είναι ιδρυτικό μέλος και έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Η Άμυνα του Πολίτη.

Είναι ιδρυτικό μέλος και έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της επιστημονικής εταιρείας Λέσχη Adam Smith Αθηνών.

Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής (ΠΔ407), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ