ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

PUBLICATIONS IN INTERNATIONAL ACADEMIC JOURNALS

1)         “The Proportionality Controversy”

Archives of Economic History,

Volume XVI, Number 1, January-June 2004

                                                                               Indexed in EonLit

2)         “Towards a Synthesis of Theories of State Failure”

International Review of Economics

Volume 54, Number 1, March 2007

                                                                               Indexed in EconLit

3)         "Institutional Failures of Socialism"

Economic Affairs

Volume 29, Number 4, December 2009

                                                                               Indexed in EconLit

4)         "The 1930s and the Present Day - Crises Compared"

Economic Affairs

Volume 29, Number 4, December 2009

                                                                               Indexed in EconLit

5)         "The Institutional Transformation of British Credit Unions"

coauthors Michael C. Handrinos, Konstantinos Nikolopoulos

Finance India

Volume XXVI, Number 2, June 2012

                                                                               Indexed in EconLit

6)         "Rent-Seeking in the Greek Economic Drama"

Independent Review. A Journal of Political Economy

Volume 17, Number 1, June 2012

                                                                              Indexed in EconLit

7)         “Institutional Inefficiencies in Latin America”

Theoretical Economics Letters,

Volume 2, Number 5, December 2012

                                                                             Indexed in EonLit

8)         "A Regression-Based Methodology for Efficiently Building Futures’ Portfolios"

coauthors K. Maris, D. Koutsothimiou, F. Petropoulos, E. Petra, V. Assimakopoulos, K. Nikolopoulos

The Empirical Economics Letters

Volume 12, Number 2, 2013

                                                                            Indexed in EonLit

9)         “Has accession to the EU affected business cycles?”

Coauthor Dimitrios Dapontas

Theoretical and Applied Economics

Volume 18, Number 2, 2013

                                                                           Indexed in EconLit

10)       “Has the NAFTA Foundation Affected Business Cycles Length?”

Coauthor Dimitrios Dapontas

Scientific Annals of Economic Sciences

Volume 60, Number 1, 2013

                                                                          Indexed in EconLit

11)       “Consequences of the Public Debt Crisis on Growth and Stability”

Review of Economics and Finance

Volume 4, Issue 3, 2014

                                                                          Indexed in EconLit

12)       “The Market as a Decision-Making Mechanism in a Democracy”

International Journal of Economics and Finance

Volume 7, Number 11, 2015

                                                                         Indexed in EconLit

13)       “Institutions, Growth and the Recent Economic Crisis: the EU Case”

Coauthors Vasiliki Kouyia and Panagiotis Liargovas

Review of Applied Economics

Volume 11, Number 1 and 2, October 2017

                                                                        Indexed in EconLit

14)       “The Restoration of Fiscal Stability. A Public Choice Approach on the Problem of Public Debt”

Theoretical Economics Letters

Volume 8, Number 2, February 2018

                                                                        IndexedinEconLit

 

 

 

PUBLICATIONS IN COLLECTIVE VOLUMES

 

1)         “Majority Rule, Rights, and Taxation”

Coauthors Dermatis Z., and Liargovas P.

Στο “Taxation in Crisis”

Editors Thomakos D. and Nikolopoulos N.

Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions.

Palgrave Macmillan, Cham

2017

2)         "Perennial Structural Problems in Modern Greek Economy"

στο "Greece: Economics, Political and Social Issues"

editor Panagiotis Liargovas

NOVA SCIENCE PUBLISHERS, NEW YORK, 2012

 

3)   “Financial Capital”, “Consumption Taxes”, and, “Corporate Taxes

(Co-author Sp.Repousis) in Alex C. Michalos (Ed. in Chief)

Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research,

2012, Springer

 

4)         "Evaluating Environmental and Regional Policies in the European Union  through the Use of Environmental Quality Indices"

coauthors Dimitrios Giannias, Panagiotis Liargovas, Loukas Tsironis

Στο "Social Indicators: Statistics, Trends and Policy Development"

editor Candace M. Baird

NOVA SCIENCE PUBLISHERS, NEW YORK, 2011

5)         "Η Αποτυχία της Αποκέντρωσης στον Σοσιαλισμό

και οι Οικονομίες της Αγοράς"

Στο "Οικονομικά Συστήματα, Αναπτυξιακές Πολιτικές και Στρατηγικές

των Επιχειρήσεων στην Εποχή της Πλανητικής Αγοράς", προς τιμήν του             Ομότιμου Καθηγητή κ. Στέργιου Μπαμπανάση

Επιμελητές Έκδοσης Βασίλειος Αγγελής και Λεωνίδας Μαρούδας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, 2006

 

 

 

PUBLICATIONS IN GREEK ACADEMIC JOURNALS

 

1)         Στην Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, Επιστήμη και Κοινωνία, Φθινόπωρο 1998, το άρθρο:

«Ο Κανόνας της Πλειοψηφίας και ο Προσδιορισμός των Δικαιωμάτων».

 

2)         Στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών

Τόμος ΙΒ, Νούμερο 46, 2006

"Η Αναίρεση της Κατάστασης Στασιμότητας στη Σκέψη του AdamSmith"

 

 

 

PUBLISHED GREEK BOOKS

 

Έχει συγγράψει τα βιβλία:

1) Μαζί με τον Νίκο Χαριτάκη, επίκουρο καθηγητή του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, το βιβλίο

«Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας»

που έχει εκδώσει ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων το 1991.

 

2) Την πρωτότυπη μονογραφία

«Περιουσία και Αγορά»

που έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Παπαζήσης το 2000.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ